insanlar ikiye ayrılır

insanlar ikiye ayrılır

insanlar ikiye ayrılır

insanlar ikiye ayrılır

insanlar ikiye ayrılır
insanlar ikiye ayrılır

tamamen genellemedir. ikiye, beşe, ona ayrılı gibi kişinin yaptığı çıkarımlardan başka bir şey değildir.

tamamen kişiye özgü ve kişiyi bağlayan şeylerdir.

mesela sözlükte yazarlar ikiye ayrılır . eski sözlükteki yazarlar, yeni sözlükteki yazarlar...

yazarlar, yazarlar, yazmasan da yazdı derler.

pozitif ayrımcılığın daniskası.
insanlar ikiye ayrılır. 1- insanlar ikiye ayrılır diyenler 2-demeyenler.

deneme