invius

invius

invius

invius

invius
invius

latince "geçilmez" "ulaşılmaz" anlamlarına gelen sözcük.
benzer kökten türeyen "invictus" sözcüğü ise "yenilmez" anlamına gelir ve enteresan şekilde hem yiyecek anlamında yenilmez (ing: inedible) hem de rekabet anlamında yenilmez (invincible) anlamlarını karşılar... iki farklı dil ailesinden gelen iki farklı dilde aynı kelimenin aynı iki anlamı karşılaması ise varlığı hakkında fikirler yürütülen "proto dil" i kullanan topluluk için enteresan fikirlerin oluşmasına sebep olmuştur...

(kaynak: filoloji eğitimi)

bir evimin olmasını istediğim yer.

deneme