istanbul

4 betim Daha
taşı toprağı altın, bir o kadar batak bir o kadar güzel. genel olarak ins anlar istanbul'u bir kadına benzetir.
her halini kadınla betimler.
1 Betim Daha