kadın sözlüğü

11 betim Daha
türkiye cumhuriyeti yasa ve kanunlarına aykırı olmadığı, hakaret içermediği, bir yazarın başka bir yazara dinsel, cinsel, ırkçı saldırıda bulunmadığı sürece her yazarın fikirlerine saygı duyan, kimseye dikte yöntemi ile fikir aşılamak niyetinde olmayan, kadınların olduğu kadar erkeklere de yer veren sözlüktür.

dostlukta kalalım.
2 Betim Daha