kakafoni

kulağı tırmalayan ses ve hecelerin birbiri ardına tekrarlanması
1 Betim Daha