kakafoni

kulağı tırmalayan ses ve hecelerin birbiri ardına tekrarlanması
2 Betim Daha