kaplumbağa terbiyecisi

kaplumbağa terbiyecisi

kaplumbağa terbiyecisi

kaplumbağa terbiyecisi

kaplumbağa terbiyecisi
kaplumbağa terbiyecisi

osman hamdi beyin kaplumbağa terbiyecisini resmettiği tablodur. 1906 ve 1907 yıllarında iki farklı versiyonunu çizmiş ve osmanlı ressamlar cemiyeti tarafından çıkartılan gazetenin on yedinci sayısında tablonun adı kaplumbağalar ve adam olarak geçer, ancak tabloya daha sonra yaygın olarak bilinen kaplumbağa terbiyecisi adı verilmiştir.neredeyse türkiye'de en çok bilinen resimdir.
bir çok yerde röprodüksiyonunu görürsünüz.

deneme