kazan kaldırmak

kazan kaldırmak

kazan kaldırmak

kazan kaldırmak

kazan kaldırmak
kazan kaldırmak

osmanlı döneminde üsküdar'daki selimiye kışlası'da ulufeleri az gelen yeniçeri saraya karşı kıyıdan yemeklerinin, iaşelerinin az geldiğini göstermek için karavana kazanlarını kaldırır padişaha kendilerini gösterirler ve bu isyan ederiz mesajı gönderirlermiş. padişah'ta verdiği ulufe'yi artırır ve suküneti sağlarmış. ayrıca ordu sefer olmadığı zamanlarda da kazan kaldırırmış.

bu eylem zamanla halkın dilinde isyan edilen durumları anlatmak için kullanılır olmuş.

deneme