kelebek etkisi

yaşamdaki her şeyin birbirine bağlı olduğunu, bazen yapılan en küçük bir eylemin bile domino taşları gibi bir olaylar zincirini tetikleyerek çok büyük bir sonuca ulaşabileceğini ifade eden teoremdir.