konkordato

6 betim Daha
maddi zorluk çeken şirketlerin borçlularıyla yaptığı anlaşmadır.