kuantum fiziği

kuantum fiziği

kuantum fiziği

kuantum fiziği

kuantum fiziği
kuantum fiziği

bir dalga boyutunun olası alt değerlendirilen dalga boyları anlamındadır. ingilizce'de "quantum", latince'de "quantus" olarak kullanılan kuantum, atom düzeyindeki, hatta atomdan daha küçük parçacıkların fizik kurallarını tanımlamakta kullanılır.
kuantum'a göre; madde hiç olmamıştır ve algılayan bir algılanana göre potansiyel oluşturur ve görünür, bilinir olur yani maddeleşir. görecelilik kuantumun esasıdır ve her algılayan tek bir algılanana göredir.
(bkz:vahdet)
(bkz:tasavvuf)

deneme