laiklik

laiklik

laiklik

laiklik

laiklik
laiklik

din ve diğer inanç baskılarından özgürce yapılan yönetim. laiklik veya laisizm, devlet yönetiminde herhangi bir dinin referans alınmamasını ve devletin dinler karşısında tarafsız olmasını savunan prensiptir ayrıca. din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ve ikisinin farklı şekilde değerlendirilmesidir.
fransızcadan türkçeye geçmiş olan "laik" sözcüğü, "din adamı olmayan kimse; din adamı dışında kalan halk" anlamına gelen latince "laicus" sözcüğünden gelmektedir. ( alıntı)

bir çok kişi tarafından layık olarak dillendirilir.

deneme