laissez passer

laissez passer

laissez passer

laissez passer

laissez passer
laissez passer

bırakınız geçsinler anlamında finansal terim. rakibinizin veya rakamların sizi geçmesinin bir öneminin olmadığını anlatır. önemli olan sizin yarattığınız değerdir.

bırakınız yapsınlar , bırakınız geçsinler dünya bildiğince döner.

deneme