less is more

less is more

less is more

less is more

less is more
less is more

'az'ın 'çok'luğuna ve gücüne işaret eder.

daha fazla az isteriz. az daha çoktur. çok az değildir. az çok değildir.

deneme