maaş günü

13 betim Daha
bu devirde çoğu şirkette belli ol(a)mayan gün.

3'ü diyorlar 5'i oluyor, 5'i diyorlar 15'i oluyor. aldığımıza şükreder olduk iyi mi?!?!?
1 Betim Daha