madenciler günü

madenciler günü

madenciler günü

madenciler günü

madenciler günü
madenciler günü

en zor, zahmetli emeğin, güneşe hasret emekçilerin günü.
ne yapıldı bugün onlar için? hamasi nutuklar, acılı söylemler, efkarlı melodiler eşliğinde bir kaç emekçinin kömür karası olmuş yüzlerinin görüntüsü. kutladık mı? evettt!
önlem almaya,madenleri denetlemeye, yaşam odaları kurmaya gerek var mı? yok! biz biraz önce kutladık.
dağılalım.

deneme