mahlas

mahlas

mahlas

mahlas

mahlas
mahlas

divan edebiyatında şairin kendine seslenişi amacıyla kendine yakıştırdığı lakap.

deneme