metastaz

metastaz

metastaz

metastaz

metastaz
metastaz

kanser hücrelerinin sıçraması, başka organ ya da dokulara bulaşması.
yunanca kökenli bir kelime olup, "yer değiştiriyorum" anlamına gelir.
metastaz olan kanser 4. evre olarak sayılır.

(bkz: neslican tay)

deneme