metastaz

barış pehlivan ve barış terkoğlu'nun birlikte yazdıkları, fetö-tarikatlar-siyaset-yargı-iş dünyası-emniyet ekseninde, içinden çıkılmaz ilişkileri anlatan, sıklıkla mahkeme tutanaklarına dayandırılan kitap.
ve evet! ismi çok doğru seçilmiş. metastaz, kanser hücresinin bulunduğu hastalıklı alanı terk ederek farklı alanlara sıçramasını ifade ediyor, basitçe tanımlarsam.
fetö ve tarikatlar ülkede resmen metastaz yapmış durumda. sıçramadıkları, bulaşmadıkları, karışmadıkları yer kalmamış gibi. ilişkiler o kadar örüntülü ki. ürkütücü!
kanser hücrelerinin sıçraması, başka organ ya da dokulara bulaşması.
yunanca kökenli bir kelime olup, "yer değiştiriyorum" anlamına gelir.
metastaz olan kanser 4. evre olarak sayılır.

(bkz: neslican tay)