mütekait

emekliliğe hak kazanmış, emekli olmuş
1 Betim Daha