özellik

özellik

özellik

özellik

özellik
özellik

insanların farklı durumlarda tutarlı davranışlar sergilemelerini sağlayan kalıcı nitelikler ya da vasıflardır.
her insan özel ve özelliklidir.
anlaşmaya, uzlaşmaya meramımız var ise kabul etmek gerekir.

deneme