pazar yeri

1 betim Daha
pazarın kurulduğu alandır. adı pazar olsa da haftanın her gününde kurulabilmektedir.
4 Betim Daha