poliandri

poliandri

poliandri

poliandri

poliandri
poliandri

bir kadının aynı anda birden çok erkekle evli olması hali. dünyada yaygın olarak görülmeyen bu evlilik türüne kadınların genel nüfus içindeki oranının az olması durumunda başvurulan bir yöntem.

bugün yeni dönemin gençlerinde çok görülen bir durum.

(bkz:polijini)

deneme