polijini

polijini

polijini

polijini

polijini
polijini

bir erkeğin aynı anda birden çok kadınla evli olması durumu ataerkil ve babalık ailesinin etkili olduğu toplumlarda ağırlıklı olarak görülür. özellikle erkeğin ekonomik gücü yerindeyse, bu tür evliliğe yönelmiştir.

(bkz:poliandri)
(bkz:nataşa)
(bkz:zampara)
(bkz:benim kocam yapmaz)

deneme