sadizm

sadizm

sadizm

sadizm

sadizm
sadizm

insanın kendine bir düşman yaratması için kendisi yeter ana fikrini savunan fikir akımı. insan kendini tanımlaması cinselliğiyle olur ve ilk tanımlama kadın ve erkek olmasıyladır.

bütün kurgu bu cinsiyet ayrımı iledir.

 spoiler!
yanlış hatırlamıyorsam bir deneyde kız ve erkek çocukları bir yaşa kadar cinsiyetsiz olarak yetiştiriyorlar. bir süre sonra cinsiyet rolleri ediniliyor ama asıl ilginç olanı cinsiyet kavramı olmadan aralarında hiç bir sorun olmadan yaşıyorlar

sadizm kendini tanımlamanın başladığı ve
kişi kendi özelliklerini tanımaya başladığında "görecelilik" içerisinde, bilincin kendine kendinden bir düşman yarattığını ve eziyet ettiğini savunur. bu cins ayrımıdır.

sadizm'in ana fikri ise kendine eziyeti bırakıp cinsiyet olmadan düşünüp yaşamak üzerinedir.
marquis de sade kitaplarında bu cinsiyetsizliği anlatırken eşcinsellik ve cinsellik konularını hikayeleştirerek anlatmış ve erotik yazar olarak tanımlanmış.

insandaki ruhsal sorunları cinsellikle tanımlamaya çalışan diğer kişi freud 'dur.
(bkz:salo ya da sodom un 120 günü)
(bkz:justine)

deneme