sağduyu

sağduyu

sağduyu

sağduyu

sağduyu
sağduyu

günlük işlerimizi yürütmek için faydalandığımız zengin ancak dağınık, bağlantıları belirsiz ve söze dökülemeyen bilgi.

(bkz:aklı selim)

doğru ile yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama gücü.
(bkz: hissi selim)

insanlık olarak eksikliğini derin bir şekilde hissettiğimiz, belki de bir çok sorunun yokluğu ile meydana geldiği pek kıymetli değer.

doğruyu ayırt edebilme, duyuların sağ kalması.

deneme