sen kendini tanımlamazsan başkası tanımlar

1 betim Daha
görecelilik kuralıdır. sen düşünceni yönetemezsen düşüncen seni yönetir.
3 Betim Daha