sibernetik

sibernetik

sibernetik

sibernetik

sibernetik
sibernetik

makina ve insan arasındaki ilişkiyi araştıran bilim dalı.
fransızca kökenli bir kelime olup türkçe'ye güdümbilim olarak çevrilmiştir.
dünya üzerinde temelleri cezeri tarafından atılmıştır.

(bkz:yapay zeka)

sibernetik veya güdüm bilimi; canlı ve cansız tüm karmaşık sistemlerin denetlenmesi ve yönetilmesini inceleyen bilim dalıdır. yunanca kybernétes kelimesinden türemiş, anlamca " dümenci" demektir. dümenciden anlatılmak istenen dalavereci veya üçkağıtçı gibi değil, yönlenen veya yönetim manasındadır. düzenli sistemlerin, bu sistemlerin yapılarının, limitlerinin ve sistemin imkânlarının araştırılmasına ilişkin disiplinlerarası yaklaşımdır.sistemler mekanik, fiziksel, biyolojik olabilir. benim aklıma hep terminatör serisindeki t-800 serilerini hatırlatır.

deneme