sivas kongresi

sivas kongresi

sivas kongresi

sivas kongresi

sivas kongresi
sivas kongresi

atatürk'ün 100 yıl önce sivas kongresi'nde temellerini attığı türkiye cumhuriyeti bugünlere ulaştı.
o gün sivas'ta hocasıyla, öğretmeniyle, doktoruyla, mühendisiyle, çiftçisiyle, esnafıyla, askeriyle bir ulus nasıl mustafa kemal'in arkasında durduysa, bundan böyle de 81 milyon vatan evladı büyük önderi'nin izinden gidecek ve türkiye cumhuriyeti'ni sonsuza taşıyacak.

sivas kongresi'nde alınan kararlar
1. milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.
2. her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet top yekûn kendisini savunacak ve direnecektir.
3. istanbul hükümeti, harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır.
4. kuvay-ı milliye’yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hâkim kılmak temel esastır.
5. manda ve himaye kabul edilemez.
6. milli iradeyi temsil etmek üzere, meclis-i mebusan’ın derhal toplanması mecburidir.
7. aynı gaye ile milli vicdandan doğan cemiyetler, “anadolu ve rumeli müdafaa-i hukuk cemiyeti” adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir.
8. genel teşkilatı idare ve alınan kararları yürütmek için kongre tarafından temsil heyeti seçilmiştir.

sivas kongresi temsil heyeti'ni, erzurum kongresi’nde seçilmiş olanlar, heyet-i temsiliye tarafından seçilmiş olanlar ve sivas kongresi’nde seçilenler oluşturuyordu. temsil heyeti 16 kişiden oluşmaktaydı. oluşturulan yeni temsil heyeti'nin başına mustafa kemal getirildi.

sivas kongresinin önemi
1.kongreler dönemi kapandı
2.misak-ı milli esasları belirlendi
3.heyet-i temsiliye bütün vatanı temsil eder hale geldi
4.milli birlik ve beraberlik büyük oranda sağlandı
5.ulusal örgütlenme tüm vatanı kapsadı
6.gücünü halktan alan yeni bir otorite ortaya çıktı
7.mustafa kemal lider olarak benimsendi
8.erzurum kongresi kararları ulusallaştı
9.mondros mütarekesi reddedildi
10.sivas kongresi milleti temsil eden tek kurul oldu
11.tam bağımsızlık ve milli egemenlik ilkeleri temel prensip olarak kabul edildi
12.mandacılık kesin olarak reddedildi
13.kuva-yı milliye cepheleri arasında kumanda bir­liği sağlandı


www.sozcu.com.tr

deneme