sosyoloji

sosyoloji

sosyoloji

sosyoloji

sosyoloji
sosyoloji

toplumu ya da toplumsal ilişkileri bilimsel olarak inceleyen, gündelik hayatın bilgisi olarak tanımlayabileceğimiz bilim dalı.
sosyoloji okuyorum, seviyorum, mezun olabilirsem işimden istifa edip yaşadığımız toplumu bilimsel olarak inceleyip bu işten para kazanmak istiyorum. amin.

auguste comte 'nin kurucusu kabul edildiği bilim.
latinceden gelen socio (socius) + logos etimolojik köklerinden türemiştir. insanın toplum yaşamının, insan grupları ile toplumlarının bilimsel incelemesidir.

(bkz:toplumbilim)

sosyoloji sorduğu sorularla hepimiz için bildik olanı bilinmeyen haline getirir, sorunlaştırır.

(bkz:zygmunt bauman)

deneme