sümsük

aptal, mıymıntı, uyuşuk anlamlarında kullanılan bıdı.

(bkz:sümsük kuşu)