tasavvuf

tasavvuf

tasavvuf

tasavvuf

tasavvuf
tasavvuf

klasik din anlatımının dışında olmamakla birlikte dininin satır aralarını ve asıl manasını okunmasıdır. tasavvuf zaman zaman din adamları tarafından din dışı olduğu söylenir. aslında tam tersidir. bildiğiniz kuantum fiziğinin anlatılmasıdır.

deneme