temel atıf hatası

temel atıf hatası

temel atıf hatası

temel atıf hatası

temel atıf hatası
temel atıf hatası

kendi davranışlarımızın nedenlerini çevresel etmenlere, başkalarının davranışlarını ise kişisel etmenlere yükleyerek açıklamaya olan genel eğilim.
örneğin arabayı siz çarptığınızda sebep yoldaki çukurdur ancak eşiniz çarptıysa yeterince dikkatli olmadığındandır.

(bkz:savunucu atıf)

deneme