uğur mumcu

uğur mumcu

uğur mumcu

uğur mumcu

uğur mumcu
uğur mumcu

26 yıl önce, arabasına bomba konularak katledilen sakıncalı piyade.
unutmayacağız.

''bir kişiye yapııan haksızlık, bütün topluma karşı işlenen bir suçtur''
''hangi iktidar din sömürüsüne sığınmışsa, mutlaka yıkılmıştır.''
''hakııdan yana değiı, güçıüden yana oıanıar korkak ve kaypak oıurıar. güç merkezi değiştikçe dönerıer; fırııdak oıurıar.''
diyen gazeteci.

deneme