virüs

virüs

virüs

virüs

virüs
virüs

mikroskopla görülebilecek kadar küçük nano organizmalardır. farklı yapılarda oldukları için hücre ve hücre bloklarının çalışmasını kötü yönde etkiler veya durdurur. mikroorganizmalar, büyüklüklerine, yapılarına ve yaşama özelliklerine göre 4 ana sınıfa ayrılıyor : virusler, bakteriler, maya mantarıve parazitler. virüsler 15-250 nanometre boyutlarında yani mikro değil nano organizmalardır.

deneme