yaratıcı drama

yaratıcı drama

yaratıcı drama

yaratıcı drama

yaratıcı drama
yaratıcı drama

yaratıcı drama bir ders değil, bir yöntemdir. son zamanlarda okullarda çok fazla değer verilen bir ders haline gelmiştir. bir konuyu, fikri, olayı anlatmada, rol oynama gibi bazı tiyatro tekniklerinden faydalanılarak, yaratıcı drama yöntemi ile bir liderin yönlendirmesi ile katılımcılara anlatılmasıdır.
burada liderin tecrübesi ve becerisi çok önemlidir.
yazılan oturum, katılımcı gruba göre en iyi şekilde seçilmelidir.

son zamanların en gerekli yükselişlerinden. imkanı olan her çocuk katılmalı hatta büyükler de faydalanmalı.

bireyin kendini ifade etmeyi, bir bütünün parçası olmayı ve pratik düşünmeyi öğrendiği en güzel örtük öğrenmelerden biridir.

deneme