yürümek

yürümek

yürümek

yürümek

yürümek
yürümek

birinin diğerine yaptığı gider. gideri var.

önemli kararları almak için baş vurduğum yardımcı yöntem.
sağlığa olan mühim faydası dışında, çakra açıcı özelliği vardır.

deneme