güruh

güruh

güruh

güruh

güruh
güruh

birden fazla insanın bir araya gelerek oluşturduğu gruba yergi ve aşağılama olarak verilen isimdir.

deneme