güruh

birden fazla insanın bir araya gelerek oluşturduğu gruba yergi ve aşağılama olarak verilen isimdir.