inkübasyon süresi

inkübasyon süresi

inkübasyon süresi

inkübasyon süresi

inkübasyon süresi
inkübasyon süresi

bir mikroorganizmanın vücuda girmesi ile hastalık belirtilerinin görülmesi arasında geçen süre.

bu süre içinde kişi ya da çocuk normal ve sağlıklı bir birey gibi davranır ancak taşıdığı virüsü başka insanlara bulaştırabilir.

bu sebeple (özellikle bu mevsimlerde), bakım evi ve oyun alanları sonrası çocuklarımızın hijyenine ekstra önem göstermemiz elzemdir.

girişim yatırımı süresinde projenin olgunlaşması için gerekli kuluçka süresi.
projenizi önce kuluçka evresine alırlar ve burada hem alt yapı hem de genel işleyiş olarak düzenleme yapılır. bu evre projenin inkube edildiği zaman dilimidir

deneme