istanbul sözleşmesi

istanbul sözleşmesi

istanbul sözleşmesi

istanbul sözleşmesi

istanbul sözleşmesi
istanbul sözleşmesi

kadına yönelik şiddetin ve cinsiyetler arası eşitsizliğin azaltılması için 2011 yılında imzalanmış avrupa birliği sözleşmesi.
https://rm.coe.int/1680462545
http://www.turkkadinlarbirligi.org/tr/kurumsal/5/%C4%B0stanbul+S%C3%B6zle%C5%9Fmesi

istanbul sözleşmesi olarak anılan kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair avrupa konseyi sözleşmesi, kadına yönelik şiddet konusunda bağlayıcılığa sahip ilk uluslararası sözleşme. bu nedenle yalnızca sözleşmeyi onaylayan ilk devlet olan türkiye açısından değil avrupa konseyine üye tüm diğer devletler bakımından da son derece önemli bir yere sahip.

11 mayıs 2011’de istanbul’da imzaya açılan sözleşme, 1 ağustos 2014'te yürürlüğe girdi.
(alıntı :bianel)

deneme