jargon

jargon

jargon

jargon

jargon
jargon

bir grup veya toplulukta kullanılan ve herkes için kabul edilmiş anlamları olan konuşma şekli.

mesela bamya dediğimizde herkesin aynı şeyi anlaması gibi.

bir meslek grubu ya da topluluğun kendi aralarında anlaşmalarını sağlayan, sadece onlara has olan bir çeşit argo dil.

(bkz:bıdı)

deneme