kişiye özel sözlük

kişiye özel sözlük

kişiye özel sözlük

kişiye özel sözlük

kişiye özel sözlük
kişiye özel sözlük

sözlüğün ilk dönemlerinde yazmaya devam eden yazarın , sözlüğün kendisi için açıldığının farkına varmasıdır.

bizde istedik bizim de oldu sözlüğü.

her kişinin özgürce kendini ifade edebilmesinden mütevellit, amaçlanan durumdur. insanın her istediğini bu denli
şeffaf bir şekilde aktarabilmesi tesadüf değil, çabadır.

deneme