monogami

monogami

monogami

monogami

monogami
monogami

erkek baskın toplumlarda ve ilişkilerde evliliğin bozulmazlığı, ekonomik şartların ve bireysel mülkiyetin kişilikler üzerindeki etkisinin artması ve sahiplenilen bireyin bunu kabul etmesidir.
doğası gereği insan tek eşli değildir. toplumsal olarak belli kurallar ve baskının getirdiği sonuçlar tek eşliliği norm kabul eder. bir yerde amaç aile kalitesini ve nesil kalitesini bozmadan devam ettirmektir.
(bkz:poligami)
(bkz:katolik evliliği)
(bkz:aile)

deneme