mütekait

mütekait

mütekait

mütekait

mütekait
mütekait

emekliliğe hak kazanmış, emekli olmuş

bir eyt’li olarak (bkz: olsa da yesek) dediğim durumdur. artık çalışmadan evde oturup hazır para almak benim de hakkım.

deneme