özel olan politiktir

özel olan politiktir

özel olan politiktir

özel olan politiktir

özel olan politiktir
özel olan politiktir

2. dalga feminizm döneminin en önemli sloganlarından biridir.
1. dalga feminizmle beraber elde edilen oy kullanma gibi siyasal haklar, ilk başta kadınlar için yeterli gibi gözükse de hukuken eşit sayılmanın gerçek manada bir eşitlik yaratmadığının farkına varılmasıyla patlak veren radikal feminizm bu sloganla beraber ''tüm kadınlar kız kardeştir!'' sloganını da oldukça kullanmıştır. temel amaç kadın sömürünün kamusal alandan daha çok özel alan denilen ev içinde yaşandığına vurgu yapılması ve bunun bir tartışma konusu haline getirilmesidir.
''tüm kadınlar kız kardeştir!'' sloganıyla ise kadınların hangi etnik kökene veya dini gruba mensup olursa olsun aynı baskı mekanizmasına -ataerkillik- maruz kaldıklarını vurgulama amaçlanmıştır. türkiye'de dayağa karşı dayanışma yürüyüşü olarak bilinen eylem bu hareketin en önemli örneklerinden biridir.

özel olan diğerlerine göre kendini farklı olduğunu düşündüğü için bir politika oluşturur. politika kelime anlamıyla çok yüzlülüktür. yani aslında kadının meta haline gelmesinin başlangıcı kendini özel hissetmesiyle başlar. bunun erkeği kadını yoktur bu arada.

bir şeyi veya bir grubu daha iyi kullanmak isterseniz o kişiyi veya grubu dini, cinsi, politika vs gibi bir çok konuda özelleştirirsiniz ve bir öteki yaratırsınız. öteki yarattığınızda özel olan kendi özelliklerini ortaya çıkarmak için edilgen durumda olmak ve kendini meta-ürün-veya hizmet haline getirir.
bizimki daha iyi, daha güzelim, daha iyiyiz vs hep kendini ortaya çıkarmak için ben'ler üzerinden çalışır.
(bkz:politika hırsızlıktır)

deneme