potansiyel

potansiyel

potansiyel

potansiyel

potansiyel
potansiyel

henüz açığa çıkmamış ama çıkacağı hissedilen enerji, güç.

(bkz:gizil güç)

deneme