pozitif ayrımcılık

pozitif ayrımcılık

pozitif ayrımcılık

pozitif ayrımcılık

pozitif ayrımcılık
pozitif ayrımcılık

kadına yönelik bir söylem olarak kadını yüreklendirmek ve hayata katılımını artırmak için söylenegelse de ayrımcılığın her türlüsü eşitlik duygusunu ve hukukunu bozar.

pozitif yaparken negatifin gözünü çkarmamak lazım.

" pozitif ayrımcılık, dezavantajlı gruplar herkesin rahatça kullanabildiği bazı hakları çeşitli sebeplerden dolayı kullanamayabileceği için; onlar ancak bazı özel birtakım haklara sahip olurlarsa çoğunlukla gerçekten eşit olma şansını yakalayabilecekleri düşüncesiyle yapılır. "
kaynak vikipedia


kadınlara yönelik bir söylem olmamakla beraber kadınları da kapsayan ( kadınlar engelliler, yaşlılar, çocuklar vb ) dezavantajlı gruplara tanınan, tanınması gereken önceliktir.

eşit muamele görme hakkı türkiye insan hakları ve eşitlik kurumu kanunu ile güvence altına alınmıştır. bu kanun kapsamında da" hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi " yer alır. yani devlet koyduğu kanunu pratikte uygulanır hale getirmekle sorumludur. burada da devreye sokulması gereken unsurlardan biri pozitif ayrımcılıktır.

pozitif ayrımcılık ilelebet sürdürülecek bir öncelik değildir. toplumlar pozitif ayrımcılığa gerek duyulmayacak bir sistemi sağladıklarında yani yasal olarak tanınmış haklarımızdan pratikte eşit olarak faydalanabildiğimizde bu ayrımcılığa gerek olmayacak.

o gün gelene kadar pozitif ayrımcılık ihtiyaçtır ve hiç bir erkek bu ayrıcalık yüzünden ölmeyecek. korkulmasın.

deneme