sema

sema

sema

sema

sema
sema

tasavvufta bilnç boyutlarının genel adı.
sema'dan gelen bir karar vardır.

semazenlerin gösterisi. mevlevilerindir.
semah ile karıştırılır.

deneme