tahtalıköy

tahtalıköy

tahtalıköy

tahtalıköy

tahtalıköy
tahtalıköy

gemlik kurşunlu beldeside, bir çok yeme içme mekanını içerisinde barındıran mekan. ismi garip gelse de ilgi çekici olduğunu kabul etmek gerek.
not: tamamen ahşap bir yapı olduğundan bu isim verilmiştir.

boylamak fiili ile birleştiğinde ecele doğru yürüyeceğimizi bildiren kelimedir.

(bkz:tahtalı köyü boylamak)

ölüm fiiline güzelleştirme yapma amacıyla kullanılan yer adı.

tabuttur. tabuta halk arasında verilen yerdir. kabir alemi de denebilir. kabir alemi de aslında insanın düşüncesinde oluşturduğu kısıtlar, sevgiler, cennetler , cehennemlerdir.

tahtası eksik deyimi vardır bilirsiniz. biraz kaçık vs kişiler için söylenir. tahtası eksik kişiler aslında kendinin düşünceden ibaret olmadığını anladığı için genel düşünce kalıpları dışında davranan kişidir. bir de tabutta rövaşata vardo o bu konudan ayrı.

deneme