zilli

zilli

zilli

zilli

zilli
zilli

zilli
sf. 1. zili olan, üstünde zili bulunan: “çalgıcıların oğlu, elinde kenarları zilli kocaman bir tefle ortaya fırladı.” -l. tekin. 2. mec. edepsiz, eli maşalı, şirret (kadın).


zilli
oynak, adı kötüye çıkmış.


zilli
cırlak sesle konuşan geveze kadın.


zilli
1. ahlaksız, hoppa kadın. 2. çingene, oyuncu kadın.
(tdk alıntıdır.)
yazıklar olsun binlerce kez anadolu efes!

kadın için hafif meşrep biraz da sıra dışı olduğunu anlatan yakıştırma. işin kötü kısmı da bu gibi yakıştırmaların kadınlar arasında daha çok rağbet görmesidir.

deneme