abd

abd

abd

abd

abd
abd

"abd", "varoluşunun gereği olan kulluğu yerine getiren" demektir.
genel mânâda "kul", "köle" anlamınadır. bu kul, köleden kasıt da; bağlı olduğu yere karşı, bağlı olduğu yerin istek ve arzularını yerine getiren demektir.
dolayısıyla "rab" varsa, bu rabbın rubûbiyetinin gereği olarak, muhakkak "abd"da olacaktır!. "abd" varsa muhakkak ki bunun bir "rab"bı vardır.

a.b.d.
amerika birleşik devletleri. yunaytıd steyts of amerika.

annemin rehberinde ki ilk isim. görünce kendime gelememiştim gülmekten. bu sebeple abd görünce ilk aklıma bu anım gelir. manası abdurrahman dayı.

deneme