enneagram

enneagram

enneagram

enneagram

enneagram
enneagram

bir çeşit kişilik testi. belli kriterlere göre sizi 9 farklı kişiliğe ayırıyor. sonrada çapraz olarak değerlendiriyor.

reformcu (reformer),
yardımcı (helper),
başaran (achiever),
bireyci (individualist),
inceleyici (investigator),
sadık (loyalist),
ilgili (enthusiast),
zorlayıcı (challenger),
barışçı (peacemaker).

bu entry sayesinde haberdar olduğum ve hemen merakımı cezbetmiş kişilik testi.

testte dürüstçe işaretlediğim şıklar, bana şu sonucu vermiştir. " enneagram kişilik tipiniz 4 ve kanadınız tip 5 olarak tespit edildi. "

kişilik tipime dair açıklamalar ise % 85 oranında uygundu, bu ben değilim dedirtmedi yani.

konu entry sayesinde öğrenmiş olduğum test.

test sonucuna göre "enneagram kişilik tipiniz 2 ve kanadınız tip 1 olarak tespit edildi."

sonuç açıklamaları ciddi oranda karakterime uyuyor.

deneme